English | מפת אתר חיפוש לפי מילות מפתח
ראדאר
מדידות זעזועים
סריקה אופטית
סקרים סיסמים
סקרים אלקטרומגנטיים
סקרים גיאוחשמליים
ייעוץ גיאופיסי
תסקירי השפעה על הסביבה
סקר תגובת אתר וסיכונים לרעידות אדמה
ניטור מצב מבנה Structural Health Monitoring
יעוץ סייסמולוגי
מחקר ופיתוח
נציגויות וסוכנויות מחו"ל

גיאוטק גיאופיסיקה הנדסית וסביבתית בע"מ מייצגת בישראל כמפיצה או סוכנת של ציוד גיאופיסי ותוכנה את החברות הבאות:

 

 
תפריט עליון פרוייקטים איכות הסביבה 
איכות הסביבה
מיפוי פסולת בניין ועודפי עפר במחוז ת"א והמרכז

 

 

גיאוטק נבחרה ב-2010 במכרז פומבי 18/08 של המשרד להגנת הסביבה, לקידום פרויקט "פתרון בעיות- פסולת בניין ועודפי עפר", במחוזות ת"א והמרכז. מתוך המכרז: השלכת כמויות גדולות של פסולת בניין ועודפי עפר בשטחים פתוחים מהווה את אחת הבעיות הסביבתיות החמורות בארץ. מוקד כשל משמעותי בתופעה הינו ברמת הרשויות והועדות המקומיות המתבטא בחוסר יישום תקנות תכנון ובנייה ואי סגירת מעגל הבדיקה והביצוע של הנהלים הקיימים... מיפוי המפגעים ואיסוף נתונים, דיווח שוטף לעובדי המשרד ועוד, הנם משמעותיים מאוד לקידום התהליך בכללותו ולהשגת הפתרונות בשטח. 

מטרות הפרויקט:

  • יצירת מאגר מידע על ניהול פסולת הבנייה ברשויות המקומיות
  • יצירת מאגר מידע שישמש תשתית לעבודת גורמי האכיפה במשרד
  • בקרה על פסולת הבנייה המועברת לטיפול בכל הרמות, החל ממקור ייצור הפסולת ועד לפתרון הקצה
  • המשך בסיוע ביצירת מערך סביבתי שימנע השלכה פראית של פסולת ומציאת פתרון סביבתי המקובל על המשרד- לטווח הקצר והארוך

 

גיאוטק גיאופיסיקה הנדסית וסביבתית בע"מ ת.ד. 25031 ראשל”צ, 7502501 טל: 03-9516770 פקס: 03-9412150

אפסייט - בניית אתרים | קידום אורגני בגוגל בניית אתרים אפסייט
קישורים