מפת אתר

      גיאוטק - גיאופיסיקה הנדסית וסביבתית בע"מ
           צור קשר
      סלוגן החברה
           אודות גיאוטק
                סקרים גיאופיסיים
                מיפוי תת הקרקע ומבנים
                ניטורים
                תגובת אתר והערכת סיכוני רעידות אדמה
           לקוחות
                חזון החברה
                צוות
                ייעוץ
                ביטחון ו-HLS
                סייסמיות
                מדידות בקידוחים
                אלקטרומגנטיות
                מגנטיות
                חשמליות
                זעזועים
                סייסמולוגיה הנדסית
                     High Resolution
                ראדאר חודר קרקע
                מבין לקוחותינו
      אנו מייצגים בלעדית בישראל את החברות הבאות:
           תחומי פעילות
      בלוקים מעל הפוטר

גיאוטק גיאופיסיקה הנדסית וסביבתית בע"מ
לראות מעבר..